• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичні сходинки

Методичні сходинки

В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення методичної роботи з педагогічними кадрави.

/Files/images/DSC00769.jpgВ нашому дошкільному закладі методична робота як система взаємопов’язаних заходів має на меті:
- Допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;
- Активізацію творчого потенціалу педагогів;
- Оволодіння педагогами арсеналом освітніх технологій, інноваційних методик.
Мета методичної роботи досягається через розв’язання завдань , направлених на :
- Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахового рівня і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої професійної компетентності;
- Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей, стану організації освітньо – виховної роботи, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти;
- Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
- Апробація та введення інноваційних освітніх технологій та систем;
- Координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичного кабінету міського управління освіти.
Відповідно до завдань система методичної роботи бузується на принципах:
/Files/images/DSC00782.jpgПринцип гуманізації

Врахування можливостей, особливостей і потреб виховання. Створення здорового соціально – психологічного мікроклімату;
Принцип науковості

Удосконалення методичної роботи на основі сучасних досягнень психолого – педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;
Принцип індивідуалізації

Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного педагога;
Принцип колективізму
Мета кожного педагога не повинна йти врозтіч із загальною метою всього колективу
Принцип естетизації

Внесення художніх елементів у зміст і форми роботи з педкадрами позитивно впливає на емоційну сферу.

/Files/images/P3160124.JPG Методична робота в "Росинці" будується за логічними блоками:
Теоретично-методичний блок - знання нормативно – правової бази, педагогічних технологій, вікової дитячої психології;
Інноваційно – технологічний блок - інновіційні методики навчання, виховання дошкільників;
Діагностико – контрольний блок - визначення рівня фахової майстерності та компетентності педагогів;
Професійно – пропагандистський блок - впровадження ППД;
Прикладний блок - творча трансформація в навчально – виховний процес творчих знань та передового досвіду.

/Files/images/DSC07668.JPGЗабезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи. При визначенні завдань враховані їх сучасність, актуальність, а також нормативно-методичні документи, результати діагностування педагогів, результативність роботи в минулому навчальному році, питання, над якими працює область, місто, реальні потреби колективу.

/Files/images/PC010482.JPG На основі накреслених задач розроблена структура методичної роботи з визначенням законодавчих , організаційних, методичних , соціально-педагогічних чинників та спланована система заходів, форм роботи з педагогами.
З метою активізації педагогічної діяльності в закладі практикується використання:
групових форм роботи - педагогічні ради, педагогічні виставки;
масові форми роботи - методичні об'єднання, семінари, семінари практикуми, творчі групи, школа ППД, консиліуми, діагностування, консультації, колективний перегляд;
індивідуальні форми роботи - атестація, самоосвіта, курсова підготовка, адресна допомога.

Кiлькiсть переглядiв: 298

Коментарi